www.lubinelektryk.pl

+ 48 609 472 223

Usługi:

Badania odbiorcze:• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych,• Badania odbiorcze maszyn i urządzeń,• Wykonywanie protokołów zgodności.

Instalacje energo-elektryczne:• Projektowanie linii instalacji elektrycznych, kanalizacji teletechnicznej, sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych,• Remonty instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych,• Budowa przyłączy energetycznych,• Budowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,• Budowa, modernizacja i konserwacja sieci telewizji kablowej• Budowa elektrycznego oświetlenia ulic, placów i parków, Modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach. Projektowanie i wykonywanie instalacji odgromowych.

Kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych ,zgodnie z Prawem Budowlanym

 • Przeprowadzanie kompletnych oględzin instalacji elektrycznych,• Pomiary impedancji pętli zwarciowej,• Pomiary rezystancji izolacji,• Pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych,• Pomiary i próby pomiarowe wyłączników różnicowoprądowych,• Pomiary natężenia oświetlenia,• Badania kabli niskiego i średniego napięcia,• Badania transformatorów i urządzeń elektrycznych,

• Sporządzanie protokołów po pomiarowych wraz z zaleceniami.

Gwarancja wykonanych prac.

Jesteśmy zawsze odpowiedzialni za wykonane prace. Jeśli masz jakieś problemy z wykonanymi przez nas usługami elektrycznymi, zrobimy wszystko, aby je rozwiązać w zadowalający cię sposób. W naszej pracy używamy tylko materiałów posiadających gwarancję producenta.

Strona www www.24-elektryk.pl  www.lubinelektryk.pl  2021 DM

POMIARY I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Krzysztof Peret

ul. Górnicza 2c

59-300 Lubin

+48 609 472 223

lubinelektryk@lubinelektryk.pl

Nasza misja

Jesteśmy zawsze odpowiedzialni za wykonane prace. Jeśli masz jakieś problemy z wykonanymi przez nas usługami elektrycznymi, zrobimy wszystko, aby je rozwiązać w zadowalający cię sposób. W naszej pracy używamy tylko materiałów posiadających gwarancję producenta.