Gwarancja wykonanych prac.

Jesteśmy zawsze odpowiedzialni za wykonane prace. Jeśli masz jakieś problemy z wykonanymi przez nas usługami elektrycznymi, zrobimy wszystko, aby je rozwiązać w zadowalający cię sposób. W naszej pracy używamy tylko materiałów posiadających gwarancję producenta.

Kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych ,zgodnie z Prawem Budowlanym

Przeprowadzanie kompletnych oględzin instalacji elektrycznych

Pomiary impedancji pętli zwarciowej

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych

Pomiary i próby pomiarowe wyłączników różnicowoprądowych

Pomiary natężenia oświetlenia

Badania kabli niskiego i średniego napięcia

Badania transformatorów i urządzeń elektrycznych,

Sporządzanie protokołów po pomiarowych wraz z zaleceniami.

Usługi

KONTAKT

POMIARY I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 

ul. Górnicza 2c

59-300 Lubin

 

+48 609 472 223

 

lubinelektryk@lubinelektryk.pl

Badania odbiorcze

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Badania odbiorcze maszyn i urządzeń

Wykonywanie protokołów zgodności

Instalacje energo-elektryczne

Projektowanie linii instalacji elektrycznych, kanalizacji teletechnicznej, sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych

Remonty instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych

Budowa przyłączy energetycznych

Budowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych

Budowa, modernizacja i konserwacja sieci telewizji kablowej 

Budowa elektrycznego oświetlenia ulic, placów i parków

Modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach. Projektowanie i wykonywanie instalacji odgromowych